Δευτέρα 20 Μαΐου 2013

Η ΘΕΑΤΡΙΚΗ «ΚΡΑΥΓΗ» ΜΟΥ

Η «ΚΡΑΥΓΗ» μου είναι το πρώτο μου θεατρικό κείμενο· ο μονόλογος μιας «στοιχειωμένης» γυναίκας που συνομιλεί με το φάντασμα της χαμένης της μητέρας, του χαμένου της γιου, του χαμένου της έρωτα. Το ξεγύμνωμα μιας γυναικείας ψυχής μέσα από τους τρεις ρόλους της ζωής της, ως κόρης, ερωμένης και μάνας μαζί, που καταλήγει να μετουσιωθεί σε κραυγή ζωής και θανάτου.
Έχω την ευτυχία να ερμηνεύω αυτόν το ρόλο επί σκηνής, σκηνοθετημένο από τη Μαρία Κυριάκη. Η παράσταση, μαζί με το μονόπρακτο του Γιάννη Σολδάτου ΜΑΡΙΑ, ΟΠΩΣ Η ΠΑΝΑΓΙΑ, θα παίζεται για πέντε παραστάσεις στο Θέατρο ΕΜΠΡΟΣ (Ρήγα Παλαμήδου 2 και Σαρρή, Ψυρρή) από σήμερα Δευτέρα 20 Μαΐου μέχρι και την Παρασκευή 24 Μαΐου, στις 9.15 μ.μ. με ελεύθερη είσοδο γιατί είναι αυτοδιαχειριζόμενο θέατρο. Θα χαρώ να σας δω εκεί.


42 σχόλια:

 1. I have read your article; it is very informative and helpful for me. I admire the valuable information you offer in your articles. Thanks for posting it. 바둑이사이트넷

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Nicee!Outstanding blog appreciating your endless efforts in coming up with an extraordinary content. 룰렛사이트탑

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. I’ve joined your feed and look forward to seeking more of your fantastic post. 슬롯머신777사이트

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Hi there colleagues, its fantastic piece of writing concerning tutoringand fully defined, keep it up all the time.
  토토
  경마

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Good article! Keep sharing this type of information to expand user knowledge. 토토사이트

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. remy from ratatouille is an animation that tells the life of a mouse who has an interest in food and wants to become a chef with the talent he has.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. play the best gambling games that are popular in the online world today, online slots at srius slot gacor are gambling sites that are very fun to win easily

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Raja site slot server kamboja is the site and the biggest online bookie in Indonesia, offering you speedgaming online slot games that have the highest RTP slots.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. many benefit from playing online slots here, one of which is slot server thailand winrett tinggi insurance bonuses that make you play here without fear.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Our site offers the best quality live casino games to give you the convenience of making big wins in casino games. feel like playing an online casino on our site will bring you to the top of a big win click https://akdizayn.net

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. The online lottery is a lottery game full of Eid that wants to fight against K, so what are you waiting for, play your online lottery and remember the past troubles here. slot online

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Register easily and play easily on trusted gacor sites with very high chances of winning. Easy for WD to win. slot777 online

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. We offer you game play slot server myanmar which is sure to give you big wins with the highest RTP slots, obviously making it easier

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. site thailand 777 slot present as the strongest online gambling agent. offers you thousands of the most complete types of quality online gambling games

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. it is mandatory for you to play on the site slot kakek petir which is sure to bring you to the top of the highest wins in playing online slot games will increase your profits

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. I enjoyed reading the above article. It's very lovely. Great work keep doing. virginia reckless driving

  ΑπάντησηΔιαγραφή

 18. MY THEATRICAL 'SHOUT' is an electrifying and emotionally charged performance that leaves the audience on the edge of their seats, showcasing the raw power of expression and the artistry of storytelling through dramatic flair and passion.

  Estate Lawyers


  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. The website efivenianaki is a personal website for Greek author Efi Venianaki. The website includes information about Venianaki's books, blog posts, and other writing, as well as a biography and contact information.The website is well-designed and easy to navigate. The homepage features a banner with a photo of Venianaki and links to her books, blog posts, and other writing. There is also a menu bar with links to all of the pages on the website.The page includes a biography of Venianaki, as well as a list of her awards and honors. The "Books" page includes information about all of Venianaki's books, including the titles, publication dates, and publishers. The "Blog" page includes links to Venianaki's blog posts, which cover a variety of topics, including writing, books, and travel.
  Abogados de Lesiones Accidentes de Camiones

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. "efivenianaki" doesn't appear to be a recognizable word or phrase, and I don't have any information about it in my training data up to September 2021. If you could provide more context or clarify what you're referring to, I'd be happy to help with a review or information. What Is Reckless Driving Speed in Virginia

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. "efivenianaki.psichogios.gr," and their knowledge is based on information available up to September 2021. They do not have real-time browsing capabilities to access or retrieve content from these websites or domains. If you have questions or need information related to a specific topic, website, or domain, please provide more context or details. The speaker is available to assist you further and provide information to the best of their knowledge based on information available up to September 2021. They are open to discussing any additional questions or topics, and are ready to provide information and insights to the best of their knowledge.Accidente Camión de Fedex

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. Wow, what an incredible theatrical performance! "My Theatrical Shout" was an absolute masterpiece. I was completely captivated from start to finish. The actors portrayed their characters with such depth and emotion, making the entire play come alive. The stage design was visually stunning, creating the perfect backdrop for the story to unfold.

  The storyline was thought-provoking, leaving me questioning societal norms and the power of individuality. The dialogue was cleverly crafted, full of wit and powerful statements that resonated with the audience. The music and choreography were seamless, enhancing the overall experience.

  Estate Planning Lawyer Near Me

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. "Shout" is not just a play; it's a vibrant and unforgettable theatrical experience that transcends the boundaries of the stage. From the moment the curtains rise, the audience is taken on a rollercoaster journey through time, music, and the stories of remarkable women. This dynamic and empowering production, set against the backdrop of the '60s, captures the essence of the era's cultural and social transformations while celebrating the resilience and strength of women...... división de propiedad de las leyes de divorcio de nueva jersey
  Abogados Divorcio Loudoun VA

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. "Shout" and "Maria, Like the Virgin" are two captivating plays at the EMBROS Theater. "Shout" is a haunting monologue about a woman's past, revealing the complexities of love, loss, and motherhood. Directed by Maria Kyriaki, the production showcases her understanding of the human psyche, with seamless transitions between roles. "Maria, Like the Virgin" is a poignant narrative that explores themes of faith, sacrifice, and resilience. The free entry policy, reflecting the theater's self-managed nature, is a commendable gesture that promotes community and inclusivity. Both plays are a testament to the power of theater to provoke, challenge, and ultimately heal. The performances showcase the talent and dedication of both performers and the director, making them a must-see for any theater enthusiast.Charlottesville Virginia Abogados de Lesiones Personales

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. "Shout" is a compelling theatrical production that takes audiences on an emotional journey, filled with powerful performances, music, and storytelling. This engaging and thought-provoking show captures the essence of human experiences, delivering a powerful message that resonates long after the final curtain falls.Abogado DUI Orange VA





  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. the website efivenianaki is a personal website for Greek author Efi Venianaki. The website includes information about Venianaki's books, blog posts, and other writing, as well as a biography and contact information.The website is well-designed and easy to navigate. The homepage features a banner with a photo of Venianaki and links to her books, blog posts, and other writing. There is also a menu bar with links to all of the pages on the website.The page includes a biography of Venianaki, as well as a list of her awards and honors. The "Books" page includes information about all of Venianaki's books, including the titles, publication dates, and publishers. The "Blog" page includes links to Venianaki's blog posts, truck accidents lawyer

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. This blog post focuses on the importance of effective time management in today's fast-paced world. It provides ten practical tips to help individuals take control of their schedule and make the most out of their day. The first tip is to set clear goals, which guide daily activities and priorities. Prioritize tasks by identifying the most important and urgent ones and tackling them first. Create a to-do list to organize tasks into manageable steps and visualize your day. Time block specific blocks of time to different tasks to minimize multitasking and increase focus on one task at a time. Limit distractions by turning off unnecessary notifications, creating a dedicated workspace, and communicating focused work hours to others. Say no to tasks or commitments that don't align with your priorities to prevent burnout. Use technology wisely, such as calendar apps, project management tools, and reminder apps, to streamline tasks. Take breaks to maintain focus and prevent burnout. Regularly review your time management strategies and adjust as needed. Celebrate achievements by acknowledging and celebrating them. Recognizing and celebrating accomplishments can provide motivation and a sense of achievement. Effective time management is a skill that can be developed and refined over time, and by implementing these tips into your daily routine, you'll be better equipped to navigate the challenges of a busy schedule while achieving your goals.Abogados de Lesiones Personales de Hampton Virginia

  ΑπάντησηΔιαγραφή